Siirry pääsisältöön

Toimintasuunnitelma


Toimintasuunnitelma 2022

 
Tuusniemen kylät ry koostuu Tuusniemen kunnan alueen kyläyhdistyksistä ja -toimikunnista sekä Tuusniemen kotiseutuyhdistyksestä. Jäseniä on yhdeksän. Tuusniemen kylät ry on tuusniemeläisten kylien vuorovaikutusfoorumi. Tuusniemen kylät ry tiedottaa kylien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan kylätoiminnan ajankohtaisista asioista sekä koordinoi kaikkia jäsenkyliään koskevien asiakokonaisuuksien edistämistä.

Tuusniemen kylät ry pyrkii vaikuttamaan myös valtakunnallisiin kylien kehittämislinjauksiin.
Tuusniemen kylät ry on kylien edunvalvoja. Se tekee tarvittavia aloitteita, kannanottoja ja
lausuntoja Tuusniemen kunnalle, viranomaisille ja yhteistyötahoille. Yhdistys on kylien palvelujen puolestapuhuja ja tiedottaja kylien, kunnan ja kesäasukkaiden suuntaan. Tuusniemen kylät ry pyrkii edistämään kylämarkkinointia ja seuraa kunnallista päätöksentekoa sekä ottaa niihin kantaa.


Toiminta vuonna 2022


- Toteutetaan Duusniemi.fi-nettisivusto, johon kootaan kaikki Duus-materiaali
- Ollaan mukana Ospa-hankkeessa. Toteutetaaan yhteistyössä maaseudun kehittämisyhdistys
Mansikka ry:n ja Tuusniemen kunnan kanssa palvelutarvekysely, jonka pohjalta
suunnitellaan toimenpiteitä kylien palveluiden edistämiseksi.
- Ollaan aktiivisesti mukana edistämässä vieraslajihanketta.
- Tiedotustoimintaa pidetään aktiivisena kylien kokouksissa, kylien internetsivuilla ja
facebookissa
- Haetaan toimintaan avustusta Tuusniemen kunnalta ja muilta rahoituslähteiltä. Kylien
toiminta-avustukset kanavoidaan yhdistyksen kautta yhteistyössä Tuusniemen kunnan
kanssa.
- Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen määräämässä ajankohdassa ja hallitus
kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Kokouksissa
käsitellään kylien hankkeita ja hankeideoita.
- Järjestämme yhteistoimintaa ja tapahtumia. Osallistumme kunnan ja eri järjestöjen
järjestämiin tapahtumiin.
- Järjestämme pikkujoulujuhlan.
- Järjestämme opintomatkan johonkin kohteeseen, yhtenä ehdotuksena Hyrsylän Mutka
- Edistämme innovaatiotoimintaa.
- Kokkojuhla Kaa
silansalmessa.
- Palataan aiempiin ”älyttömiin” ideoihin ja toteutetaan niitä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Hannu Hyvärinen puheenjohtajaksi

  Tuusniemen Kylät ry:n vuosikokous valitsi tiistaina 2.3.2021 puheenjohtajaksi Hannu Hyvärisen Juurikkamäestä. Hannu on toiminut aiemmin rahastonhoitajana ja sihteerinä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Pekka Mustosen kirkonkylältä, sihteeriksi Pirjo Parviaisen Laukka-ahosta ja rahastonhoitajaksi Marja-Leena Koistisen Kojanlahdesta.

Kalakukko ry:n huomionosoitus Tuusniemen Kylät ry:lle

 Duus- yhteisöelokuva palkittiin 17.11.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Huomionosoituksen luovuttajat vasemmalta: Jaana Paananen (tj/Kalakukko ry) ja Jorma Holopainen (pj/Kalakukko ry).  Huomionosoituksen vastaanottajat: Pj. Hannu Hyvärinen, vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläinen, Birgitta Kinnunen (sihteeri v2020) ja rahastonhoitaja Marja-Leena Koistinen. Pöydän ääressä sihteeri Pirjo Parviainen.